BE – Personbil med tungt släp , krav:
Här både skriver man och kör upp hos Trafikverket.
1:  Har fyllt 18 år.
2:  Har körkort med behörighet B.
3:  Har körkortstillstånd.
4:  Har klarat teoriprovet och uppkörningen.
5:  Är permanent bosatt i Sverige eller har studerat här i minst sex månader.
6:  Har inte körkort i annat EES-land (EU + Island, Liechtenstein och Norge).
 

Beroende på vårt du bor kan du välja mellan nedanstående sammarbetsparten:

http://www.emvutbildning.se/

http://www.tomelillatrafikskola.se/