Hos oss kan du gå kursen Riskutbildning del 1, också kallad Riskettan som handlar om riskbeteende i trafiken. Riskettan är en obligatorisk riskutbildning i körkortsutbildningen.

Även privatister är välkomna.

Riskettan är en viktig del av Trafikverkets Nollvision - en vision som slagit fast att det är oacceptabelt med dödsoffer i trafiken och att vi som samhälle måste jobba aktivt för att förebygga och förhindra trafikolyckor.

Syftet med utbildningen är att eleven skall bli medveten om konsekvenser och risker samt hur dessa kan undvikas.

Riskettan berör följande delar:

Riskbeteende
Trötthet
Droger
Alkohol
Rattfylleri

Ring kontoret för mer information.