Utökad B-behörighet infördes den 19 januari 2013 och är en variant av det vanliga B-körkortet. Skillnaden är att du kan köra med tyngre fordonskombinationer än med ett vanligt B-körkort.

Om du redan har B-körkort kan du göra ett särskilt körprov för att få utökad B-behörighet. Du kan även välja att ta utökad B samtidigt som du tar ditt vanliga B-körkort.

Vilka fordon får du köra beror på din körkortsbehörighet:

B-behörighet:
1. Du har rätt att köra en personbil eller lätt lastbil med en totalvikt av högst 3500 kg.
2. Du får dra en lätt släpvagn som väger högst 750 kg i totalvikt.
3. Du får även dra släpvagnar som väger mer än 750 kg i totalvikt, förutsatt att bilens och släpvagnens sammanlagda totalvikt inte överskrider 3500 kg

Utökad B-behörighet:
OBS! Här gör du bara ett körprov hos Trafikverket.Alltså inget teoriprov.

1. Du har rätt att köra en personbil eller lätt lastbil med en totalvikt av högst 3500 kg.
2. Du får dra en lätt släpvagn som väger högst 750 kg i totalvikt.
3. Du får även dra släpvagnar som väger mer än 750 kg i totalvikt, förutsatt att bilens och släpvagnens sammanlagda totalvikt inte överskrider 4250 kg

BE-behörighet:
1. Du har rätt att köra en personbil eller lätt lastbil med en totalvikt av högst 3500 kg.
2. Du får dra en lätt släpvagn som väger högst 750 kg i totalvikt.
3. Du får även dra en eller flera släpvagnar som väger mer än 750 kg i totalvikt, förutsatt att släpvagnarnas sammanlagda totalvikt inte överskrider 3500 kg

För att få utökad B-behörighet om du redan har B-körkort krävs att:

Du har körkort med behörighet B.
Du är permanent bosatt i Sverige eller har studerat här i minst sex månader.
Du har fyllt 18 år.
Du har gjort ett godkänt körprov.
Du har inget körkort som är utfärdat i någon annan stat inom EES-området.
Ett sådant körkort går däremot att byta ut mot ett svenskt.


För att få utökad B-behörighet samtidigt som du tar ett B-körkort krävs att:

Du har ett giltigt körkortstillstånd.
Du är permanent bosatt i Sverige eller har studerat här i minst sex månader.
Du har fyllt 18 år.
Du har gått riskutbildning och båda delarna är giltiga.
Du har gjort ett godkänt förarprov (kunskapsprov och körprov). Körprovet består då av två delar där
den ena delen avser utökad B.

Du har inget körkort som är utfärdat i någon annan stat inom EES-området. Ett sådant körkort går
däremot att byta ut mot ett svenskt.


Beroende på vårt du bor kan du välja mellan nedanstående sammarbetspartner

http://www.emvutbildning.se/


http://www.tomelillatrafikskola.se/